HomeOur Services

โครงการ "Au Pair " ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล


ระยะเวลา : 1 ปี
รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมโครงการ...จะมีโอกาสสัมผัส และเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย อีกทั้งจะได้รับค่าตอบแทนในการดูแลเด็กเป็นจำนวนเงินสัปดาห์ละ 197.75 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์
คุณปรารถนาไหมที่จะ…

สัมผัสวิถีชีวิตแบบอเมริกัน?
เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ?พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ?
ทำงานกับเด็ก?
ได้ทุนเรียนภาษาฟรี?
มีเบี้ยเลี้ยงรายสัปดาห์ไว้ใช้สอย?
พบเพื่อนใหม่มากมาย?  
เที่ยวอเมริกา 1 เดือนเต็ม?


 

ทำไมจึงต้องสมัครกับเรา

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล
มารู้จักกับโครงการ “Au Pair in USA” กันก่อน
“Au Pair” หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่า “โครงการออแพร์”  คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีจากนานาประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสในการเดินทางไปหาประสบการณ์  ทำงาน  ท่องเที่ยว  เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน พร้อมๆ ไปกับการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษจากผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (Cultural exchange visitor) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยจะพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเวลา 1 ปี   พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวที่เราอาศัยอยู่ (host family)    ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา  และที่สำคัญ   จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตและแนวคิดต่างๆ  ของชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิด และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 30 วันหลังจากจบโครงการอีกด้วย

ทำไมจึงสมัครกับเรา “USAuPair”

" USAuPair”  คือองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก U.S. Department of State ให้เป็นผู้สนับสนุนและดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม “โครงการออแพร์” ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง “USAuPair” ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐของอเมริกามากว่า 20 ปี รวมทั้งเคยมีประสบการณ์ตรงในการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ หรือ host family ด้วยตนเองมาก่อนด้วย

เรามีทีมงานที่คอยดูแลออแพร์อย่างใกล้ชิด ที่ปรึกษาประจำเขต 1 ท่านต่อ 10 ครอบครัวเท่านั้น และบ้านของที่ปรึกษาเขตจะห่างไม่เกิน 1 ชั่วโมงจากบ้านของแฟมิลี่ และเรามีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดที่ออแพร์ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสเข้าทำกิจกรรมกับที่ปรึกษาประจำเขตทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเยาวชนออแพร์ของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

 

เป็นออแพร์แล้วได้อะไรบ้าง

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ “Au Pair in USA”
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ...จะมีโอกาสสัมผัส และเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ...จะได้รับค่าตอบแทนในการดูแลเด็กเป็นจำนวนเงินสัปดาห์ละ 176.85 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ **24   ก.ค. 52 เป็นต้นไปแรงงานออแพร์ขึ้นเป็น 195.75 $ **
3.ผู้เข้าร่วมโครงการ...จะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยทางครอบครัวอเมริกัน (host family) จะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
4.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครอบครัวอเมริกัน (host family) เป็นจำนวนเงิน 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาไม่น้อยกว่า 6 เครดิต (หรือประมาณ 80 ชั่วโมง)
5.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมยังได้รับเบี้ยเลี้ยง รวมถึงยังมีโอกาสท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเป็นเวลาอีก 30 วันหลังจากสำเร็จโครงการแล้วด้วย
6.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับประสบการณ์การทำงาน การท่องเที่ยว การใช้ชีวิต รวมถึงมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะสามารถยืดระยะเวลาของโครงการได้อีก 1 ปีในกรณีที่สำเร็จโครงการในปีแรกแล้ว
7.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ “กรุงเทพฯ-อเมริกา-กรุงเทพฯ” ฟรี!!! พร้อมทั้งการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ที่เมือง Portland,OR พักในโรงแรมใจกลางเมือง เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน
8.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้บัตรประกันสุขภาพแบบไม่จำกัดวงเงิน ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
9.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีที่ปรึกษาประจำเขตพื้นที่ (Counselor) คอยดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องอย่างใกล้ชิด โดยที่ปรึกษา 1 คน จะคอยดูแลครอบครัวในเขตพื้นที่ประมาณ 10-15 ครอบครัว
10.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จโครงการ

 

สมัครได้อย่างไร

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล


คุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ “Au Pair in USA ”

1.  เยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี
2.  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป และมีบุคลิกภาพที่ดี
4.  มีความรักเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 12 ปี
5.  พร้อมที่จะดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ไม่เกินสัปดาห์ละ 45 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
6.  มีประสบการณ์ดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมง (สามารถเข้าอบรมหรือเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมหลังจากวันสมัครได้)
7.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถเรียน/ฝึก และสอบขอใบอนุญาตหลังจากวันสมัครได้)
8.  มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่
9.  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
10. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดสุรา และไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ “Au Pair in USA”

1. โทรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ของโครงการที่หมายเลขโทรศัพท์ Direct line เบอร์ (083) 989 1810  หรือสามารถกรอกแบบฟอร์ม on-line ได้ที่เว็บไซต์ของ USAuPair ได้โดย คลิ๊กที่นี่ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
2. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ชำระ "ค่าดำเนินการส่วนที่ 1" จำนวน 200 USD  (ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมค่าธุรการต่างๆในการสมัคร, ค่าเอกสารใน
การสมัคร, ค่าประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา,ค่าจัดกลุ่มอบรม, ค่าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และข้อสอบจิตวิทยา)
3. เก็บชั่วโมงฝึกงานการดูแลเด็กให้ครบอย่างน้อย 200 ชั่วโมง พร้อมรวบรวมเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในโครงการฯ ให้พร้อม
4. ทำการทดสอบวัดความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพ และทำแบบทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและข้อสอบจิตวิทยา (Psychometric test) พร้อม
สัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายf
5. เมื่อครอบครัว host family ได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว จะมีการติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้สมัครเองโดยตรง โดยผู้สมัครจะทำการตัดสิน
ใจเลือกครอบครัวที่เหมาะสมและพอใจที่สุดด้วยตัวเอง
6. เมื่อผู้สมัครและครอบครัว host family ตกลงร่วมกันแล้ว (family matching) ผู้สมัครชำระ"ค่าดำเนินการส่วนที่ 2" เป็นเงินจำนวน 1,000
USD (ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมค่าประกันสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมในการจัดหา และคัดเลือกครอบครัว, ค่าดำเนินการเอกสาร DS-2019, ค่าจัดส่ง
เอกสารในการสมัครทั้งหมดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา)
7. ดำเนินการขอวีซ่าประเภท J-1 Visa ที่สถานทูตอเมริกา โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมและแนะนำเรื่องเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการขอ visa
ให้กับผู้สมัครด้วย
8. เตรียมตัวออกเดินทางตามวันที่กำหนด โดยเมื่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเดินทางสู่บ้านครอบครัว host family จะมีการปฐมนิเทศ
(workshop / orientation) ที่เมือง Portland,Oregon เป็นเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
9.  เดินทางสู่บ้านของครอบครัว host family และเริ่มต้นชีวิต 1 ปีกับการเป็น Au Pair โดยจะมีที่ปรึกษาประจำเขต (counselor)คอยดูแล ให้คำ
ปรึกษา และให้การช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
10. เมื่ออยู่ครบโครงการ  Au Pair จะได้รับตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยฟรี

 

Host family น่ารักๆ จากน้องๆ ออแพร์อเมริกา

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล
รูปภาพส่วนหนึ่งของแฟมิลี่อเมริกันน่ารักๆ ของน้องๆ ออแพร์อเมริกา
ห้องนอนส่วนตัวตกแต่งน่ารักมากๆ เลยดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

โครงการ "Work & Travel" ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล

ระยะเวลา : 3 - 4 เดือน
รายละเอียด : โครงการ “Work & Travel in USA" เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี  ได้เข้าร่วมโครงการ และเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมอเมริกัน  พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในระหว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกามารู้จักกับโครงการ “Work & Travel in USA” กันก่อน
โครงการ “Work & Travel in USA" เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี  
ได้เข้าร่วมโครงการ และเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมอเมริกัน  พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในระหว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานที่ทำการคัดสรรบริษัท และหน่วยงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ลักษณะของการทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนจะเป็นงานลำลอง  ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานในอุทยานแห่งชาติ,โรงแรม, รีสอร์ท และภัตตาคาร เป็นต้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัวและใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
โครงการ “Work & Travel in USA" เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต     และการทำงานของชาวอเมริกัน   รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษาจากชาติต่างๆ  ในสถานการณ์จริง เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

รายละเอียดโครงการ
ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับพิจาณาเข้าทำงานในที่ที่องค์การจัดหาให้โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถทำงานได้ตั้งแต่ 3-4 เดือน   และเมื่อจบโครงการแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน

คุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ “Work & Travel in USA”
1.   สัญชาติไทย
2.   อายุระหว่าง 18-27 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปี 1-4 หรือปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษา
3.   เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง
4.   มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
5.   มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
6.   พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครโครงการ “Work & Travel in USA”
1.   ประวัติส่วนตัว Resume  ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
2.   รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ฉากหลังสีขาว ยิ้มห้ามเห็นฟัน เห็นใบหู 2 ข้าง
3.   จดหมายถึงนายจ้าง  Cover Letter แสดงความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ
4.   สำเนา Passport ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี
5.   หน้งสือรับรองสถานะ ความเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในปัจุบัน
6.   Transcript  ฉบับอังกฤษ ที่แสดงผลการเรียน โดยมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
7.   หนังสือรับรองทางการเงิน และจดหมายรับรองการทำงานของผู้ปกครองที่ออกค่าใช้จ่าย
8.   เอกสาร Proof of Student (สอบถามที่บริษัทฯ)


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ “Work & Travel in USA
”  
++ นักศึกษาสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3-4 เดือน โดยเวลาที่จะเริ่มโครงการมี 2 ช่วง ดังนี้
1. เดือนมีนาคม ของทุกปี (สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ
2. เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี (สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : หากน้องๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพี่เจ้าหน้าที่นะคะ (083-989-1810)

ขั้นตอนการสมัคร ค่าใช้จ่ายก่อนเข้าโครงการ

Rounded Rectangle: 1. Registration Fee 200 USD


Rounded Rectangle: 1. ส่งประวัติ ResumeRounded Rectangle: 2. สัมภาษณ์เบื้องต้น
Rounded Rectangle: 2. Placement Fee 2,000 USD


Rounded Rectangle: 3. สัมภาษณ์กับโรงแรม ผ่านโปรแกรม SkypeRounded Rectangle: 3. Visa 5,100 BahtRounded Rectangle: 4. ขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
Rounded Rectangle: 3. Airfare about 1,300 USDRounded Rectangle: 5. เตรียมตัวเดินทางรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในโครงการ
Rounded Rectangle: รายได้ประมาณ 1,200 – 2,000 USD ต่อเดือน x 12 เดือน = 15,000 – 24,000 USD ต่อปี
Rounded Rectangle: ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก อาหาร ประมาณ 500 USD ค่า Placement service 160 USD ต่อเดือน 6,000 + 1,920 = 7,920 USDRounded Rectangle: *ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถคืนทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสามารถมีเงินเหลือสำหรับท่องเที่ยวได้อีกด้วย*

 

หน้า 1 จาก 8

VDO Welcome

Fanpage

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday167
mod_vvisit_counterYesterday350
mod_vvisit_counterThis week1793
mod_vvisit_counterLast week1854
mod_vvisit_counterThis month167
mod_vvisit_counterLast month8667
mod_vvisit_counterAll days375443

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Add Me


Live & Learn International Co.Ltd
189/99 Golden Town 2 Village, Soi Onnut 65-14, Prawet, Bangkok 10250

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com