เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย
ผู้ปกครองหลายท่านจึงสนใจที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาที่สิงคโปร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนทั่วไปในสิงคโปร์จะเปิดเรียน 2 เทอมต่อปี เทอมแรกเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เทอม 2 เริ่มเดือนกรกฏาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นดังนี้

ช่วงชั้นเตรียมความพร้อมและอนุบาล (Preschool) สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
ช่วงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (Primary)           สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-4 (Secondary) สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 (Secondary)  สำหรับเด็กอายุ 16-17 ปี (เฉพาะนักเรียนที่ไม่เข้าโปรแกรม Express)
ช่วงชั้นอุดมศึกษา (Junior College, Polytechnic, University) สำหรับเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป

นช่วงหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนต่อในระบบต่างๆ ที่แตกต่างกันตามวิชาชีพที่นักเรียนสนใจ
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์มีเพียง 6 แห่งเท่านั้น ทำให้การแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนักเรียนสิงคโปร์จึงค่อนข้างแข่งขันกันสูงมาก

การเรียนต่อสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อสิงคโปร์ สามารถเข้าเรียนได้โดยการสอบแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของสิงคโปร์
ที่เรียกว่า AEIS Admission Exercise for International Students)
เพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Sec 1-3)
เมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) หรือระดับ O-Level แล้วสามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย
หรือ ระดับ Junior College/Pre-University ที่สิงคโปร์ได้
หรือ หากนักเรียนไม่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ก็สามารถเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และสอบวัดระดับ O-Level ได้อีกทางหนึ่ง


แนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในประเทศสิงคโปร์

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
- คอร์สปรับระดับภาษาอังกฤษ
- คอร์สเรียนสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์
- คอร์สเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา (O-Level)

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน YPLS


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาว
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนทนา
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1. สถาบัน GEOS Singapore
2. สถาบัน LSBF Singapore
3. สถาบัน SSTC
4. สถาบัน Kaplan Singapore


คอร์สเรียนระดับอุดมศึกษา
- Diploma/Advanced Diploma/Certificate เช่น Diploma in Hospitality, Advanced Diploma in Management เป็นต้น
- Bachelor Degree ปริญญาตรี
- Master Degree ปริญญาโท

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน LSBF
3. สถาบัน Kaplan

ที่พัก

เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีพื้นที่มากนัก นักเรียนต่างชาติมักจะต้องพักอาศัยร่วมกับนักเรียนต่างชาติหรือ Roommate
สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย แนะนำว่าให้พักกับ Homestay ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาให้
ส่วนนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป อาจเลือกพักแบบหอพักหรืออพาร์ทเมนต์ได้

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน หรือปรึกษาเพื่อหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โทร. 083-989-180 หรือ Add Line ID: ihostthailand
 

 

Singapore Camp

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

สิงคโปร์ซัมเมอร์แคมป์ (Singapore Summer Camp 2017)

แคมป์ภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ ปิดเทอมนี้ น้องๆ อายุ 10-17 ปี มาร่วมสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันระดับสากล และเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่างประเทศ

สิงคโปร์ซัมเมอร์แคมป์ (Singapore Summer Camp 2014)Read more...

 

Singapore

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.


สภาพภูมิศาสตร์

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบ 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่รวม 682 ตารางกิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา และทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ส่งผลให้กิดความได้เปรียบซึ่งมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการสื่อสารที่สำคัญของโลก

ฤดูกาลและสภาพอากาศ
 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปี
ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    
ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด

การเงินและธนาคาร
กุลเงิน  แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (GSD) และ เซ็นต์  
สำหรับ
ธนบัตรสิงคโปร์ ได้แก่ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000   
เงินสกุลอื่น ๆที่เป็นที่ยอมรับในการชอปปิ้ง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  เยน หรือ เงินปอนด์ 

ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสิงคโปร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลท์ ต่อวินาที ปลั๊กไฟที่ใช้เป็นแบบขาเหลี่ยมสามขา

ภาษา
ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ                           


โปรแกรม Singapore English Camp >> คลิ๊กที่นี่ 

 

VDO Welcome

Fanpage

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday178
mod_vvisit_counterYesterday350
mod_vvisit_counterThis week1804
mod_vvisit_counterLast week1854
mod_vvisit_counterThis month178
mod_vvisit_counterLast month8667
mod_vvisit_counterAll days375454

Who's Online

We have 30 guests online

Add Me


Live & Learn International Co.Ltd
189/99 Golden Town 2 Village, Soi Onnut 65-14, Prawet, Bangkok 10250

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com