เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

  • Print
There are no translations available.

การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย
ผู้ปกครองหลายท่านจึงสนใจที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาที่สิงคโปร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนทั่วไปในสิงคโปร์จะเปิดเรียน 2 เทอมต่อปี เทอมแรกเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เทอม 2 เริ่มเดือนกรกฏาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นดังนี้

ช่วงชั้นเตรียมความพร้อมและอนุบาล (Preschool) สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
ช่วงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (Primary)           สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-4 (Secondary) สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 (Secondary)  สำหรับเด็กอายุ 16-17 ปี (เฉพาะนักเรียนที่ไม่เข้าโปรแกรม Express)
ช่วงชั้นอุดมศึกษา (Junior College, Polytechnic, University) สำหรับเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป

นช่วงหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนต่อในระบบต่างๆ ที่แตกต่างกันตามวิชาชีพที่นักเรียนสนใจ
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์มีเพียง 6 แห่งเท่านั้น ทำให้การแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนักเรียนสิงคโปร์จึงค่อนข้างแข่งขันกันสูงมาก

การเรียนต่อสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อสิงคโปร์ สามารถเข้าเรียนได้โดยการสอบแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของสิงคโปร์
ที่เรียกว่า AEIS Admission Exercise for International Students)
เพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Sec 1-3)
เมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) หรือระดับ O-Level แล้วสามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย
หรือ ระดับ Junior College/Pre-University ที่สิงคโปร์ได้
หรือ หากนักเรียนไม่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ก็สามารถเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และสอบวัดระดับ O-Level ได้อีกทางหนึ่ง


แนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในประเทศสิงคโปร์

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
- คอร์สปรับระดับภาษาอังกฤษ
- คอร์สเรียนสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์
- คอร์สเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา (O-Level)

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน YPLS


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาว
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนทนา
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1. สถาบัน GEOS Singapore
2. สถาบัน LSBF Singapore
3. สถาบัน SSTC
4. สถาบัน Kaplan Singapore


คอร์สเรียนระดับอุดมศึกษา
- Diploma/Advanced Diploma/Certificate เช่น Diploma in Hospitality, Advanced Diploma in Management เป็นต้น
- Bachelor Degree ปริญญาตรี
- Master Degree ปริญญาโท

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน LSBF
3. สถาบัน Kaplan

ที่พัก

เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีพื้นที่มากนัก นักเรียนต่างชาติมักจะต้องพักอาศัยร่วมกับนักเรียนต่างชาติหรือ Roommate
สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย แนะนำว่าให้พักกับ Homestay ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาให้
ส่วนนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป อาจเลือกพักแบบหอพักหรืออพาร์ทเมนต์ได้

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน หรือปรึกษาเพื่อหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โทร. 083-989-180 หรือ Add Line ID: ihostthailand