HomeOur Services

New Zealand

 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

 

สภาพภูมิศาสตร์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้  นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน (Wellington) ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร ( 103,738 ตารางไมล์ ประเทศนิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับที่ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร ( 1.5 ล้านตารางไมล์ ) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Lord Of The Ring และ The Last Samurai

ดูกาลและภูมิอากาศ

      ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือ และ แบบเขตอบอุ่นในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีฝนชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจัด

นิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดู คือ
      ฤดูร้อน        อยู่ระหว่างเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์
      ฤดูใบไม้ร่วง  อยู่ระหว่างเดือนมีนาคน-พฤษภาคม
      ฤดูหนาว       อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
      ฤดูใบไม้ผลิ   อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

เวลา
      นิวซีแลนด์เวลาเร็วกว่ามาตรฐานกรีนิช 12 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทยราว 5 ชั่วโมง
      ในช่วง Daylight Saving Time จะเร็วกว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง

สกุลเงิน 
      ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZ$)
      ธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 NZ$ ส่วนเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 0.20, 0.50, 1 และ 2 NZ$

ไฟฟ้า (Electric city)
    
ใช้ระบบไฟฟ้า 230 v. ปลั๊กไฟแบบสามขา ควรนำ Adapter จากประเทศไทยไปด้วย

 ภาษาเมารีที่ควรทราบ
       Haere-mai
  ฮาย-เร-มาย  แปลว่า  ยินดีต้อนรับ
       Haere-re    ฮาย-เร-ลา    แปลว่า  ลาก่อน
       Kia-ora      เคียว-โอร่า    แปลว่า  โชคดี ใช้อวยพรก่อนลาจากกัน

  

Read more...

 

Canada

 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

 

สภาพภูมิศาสตร์

แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories)  ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ฤดูกาลและภูมิอากาศ

โดยทั่วไปแล้วประเทศแคนาดาจะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกาที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 °C หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบ สำหรับอุณหภูมิในช่วงใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

เวลา

เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนโดยอิงตามพื้นที่ ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งจะต่างจากเวลาในกรุงเทพ คือ เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง

สกุลเงิน

แคนนาดาใช้ระบบเงินสกุลดอลล่าร์แคนนาดา ซึ่ง 100 เซนต์ (Cents) = 1 ดอลล่าร์แคนนาดา (Canadian Dollar)
ธนบัตร ของแคนนาดาแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ $5, $10, $20, $50 และ $100
ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1 เซนต์ (Pennies), 5 เซนต์ (Nickels), 10 เซนต์ (Dimes), 25 เซนต์ (Quarters), $1 (Loonies) และ $2 (Toonies)

ระบบไฟฟ้า

ประเทศแคนนาดาใช้ กระแสไฟฟ้า AC 110 volts 60 cycle electrical system

 Canada Institutes

แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง และค่าครองชีพยังต่ำกว่าอเมริกาประมาณ 30% เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างชาติ เงียบ สงบ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนในการตัดสินใจไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง

 

Language Institutes

Location: Toronto, Vancouver, Calgary

Promotion 12 wks  >>>   $ 2400

Promotion 24 wks   > Contact us      

  Image result for kaplan international logo

Location: Toronto, Vancouver, Montreal

Promotion 1-22  >>>  25% Discount

Promotion 22 wks   > Contact us

      

Location: Toronto, Vancouver, Montreal

Promotion 1-22  >>>  10% Discount

Promotion 22 wks   > Contact usCanada Schools

Delta School Districts

เป็นโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนดา ในเขตเมืองแวนคูเวอร์ ซึงเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอากาศอบอุ่นที่สุดในประเทศแคนดา ในเขตท้องถิ่นเดลต้า เป็นถิ่นที่มีประชาชนผิวขาวอยู่มากกว่าร้อยละ 90 และประชากรในพื่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้นักเรียนได้เรียนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และบ้านครอบครัวอุปถัมภ์จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนในระยะที่เดินได้หรือไม่เกิน 10 นาทีเมื่อต้องใช้รถโดยสาร 

ค่าเรียนต่อปีโดยประมาณ 13,000 CAD
ค่าที่พักต่อเดือน 900 CAD

New Westminster School Districts


เป็นโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนดา ในเขตเมืองแวนคูเวอร์ ซึงเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอากาศอบอุ่นที่สุดในประเทศแคนดา ในเขตท้องถิ่นเดลต้า เป็นถิ่นที่มีประชาชนผิวขาวอยู่มากกว่าร้อยละ 90 และประชากรในพื่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้นักเรียนได้เรียนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และบ้านครอบครัวอุปถัมภ์จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนในระยะที่เดินได้หรือไม่เกิน 10 นาทีเมื่อต้องใช้รถโดยสาร

ค่าเรียนต่อปีโดยประมาณ 13,000 CAD
ค่าที่พักต่อเดือน 850 CAD


Newfoundland and Labrador School Districts


ค่าเรียนต่อปีโดยประมาณ 10,000 CAD
ค่าที่พักต่อเดือน 850 CAD


 
 

เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย
ผู้ปกครองหลายท่านจึงสนใจที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาที่สิงคโปร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนทั่วไปในสิงคโปร์จะเปิดเรียน 2 เทอมต่อปี เทอมแรกเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เทอม 2 เริ่มเดือนกรกฏาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นดังนี้

ช่วงชั้นเตรียมความพร้อมและอนุบาล (Preschool) สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
ช่วงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (Primary)           สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-4 (Secondary) สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี
ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 (Secondary)  สำหรับเด็กอายุ 16-17 ปี (เฉพาะนักเรียนที่ไม่เข้าโปรแกรม Express)
ช่วงชั้นอุดมศึกษา (Junior College, Polytechnic, University) สำหรับเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป

นช่วงหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนต่อในระบบต่างๆ ที่แตกต่างกันตามวิชาชีพที่นักเรียนสนใจ
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์มีเพียง 6 แห่งเท่านั้น ทำให้การแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนักเรียนสิงคโปร์จึงค่อนข้างแข่งขันกันสูงมาก

การเรียนต่อสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อสิงคโปร์ สามารถเข้าเรียนได้โดยการสอบแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของสิงคโปร์
ที่เรียกว่า AEIS Admission Exercise for International Students)
เพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Sec 1-3)
เมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sec 4) หรือระดับ O-Level แล้วสามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย
หรือ ระดับ Junior College/Pre-University ที่สิงคโปร์ได้
หรือ หากนักเรียนไม่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ก็สามารถเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และสอบวัดระดับ O-Level ได้อีกทางหนึ่ง


แนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในประเทศสิงคโปร์

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
- คอร์สปรับระดับภาษาอังกฤษ
- คอร์สเรียนสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์
- คอร์สเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา (O-Level)

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน YPLS


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาว
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสนทนา
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1. สถาบัน GEOS Singapore
2. สถาบัน LSBF Singapore
3. สถาบัน SSTC
4. สถาบัน Kaplan Singapore


คอร์สเรียนระดับอุดมศึกษา
- Diploma/Advanced Diploma/Certificate เช่น Diploma in Hospitality, Advanced Diploma in Management เป็นต้น
- Bachelor Degree ปริญญาตรี
- Master Degree ปริญญาโท

1. สถาบัน SSTC
2. สถาบัน LSBF
3. สถาบัน Kaplan

ที่พัก

เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีพื้นที่มากนัก นักเรียนต่างชาติมักจะต้องพักอาศัยร่วมกับนักเรียนต่างชาติหรือ Roommate
สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วย แนะนำว่าให้พักกับ Homestay ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาให้
ส่วนนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป อาจเลือกพักแบบหอพักหรืออพาร์ทเมนต์ได้

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน หรือปรึกษาเพื่อหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โทร. 083-989-180 หรือ Add Line ID: ihostthailand
 

 

Singapore Camp

 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

สิงคโปร์ซัมเมอร์แคมป์ (Singapore Summer Camp 2017)

แคมป์ภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ ปิดเทอมนี้ น้องๆ อายุ 10-17 ปี มาร่วมสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันระดับสากล และเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่างประเทศ

สิงคโปร์ซัมเมอร์แคมป์ (Singapore Summer Camp 2014)Read more...

 

Singapore

 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.


สภาพภูมิศาสตร์

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบ 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่รวม 682 ตารางกิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา และทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ส่งผลให้กิดความได้เปรียบซึ่งมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการสื่อสารที่สำคัญของโลก

ฤดูกาลและสภาพอากาศ
 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปี
ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    
ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด

การเงินและธนาคาร
กุลเงิน  แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (GSD) และ เซ็นต์  
สำหรับ
ธนบัตรสิงคโปร์ ได้แก่ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000   
เงินสกุลอื่น ๆที่เป็นที่ยอมรับในการชอปปิ้ง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  เยน หรือ เงินปอนด์ 

ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสิงคโปร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลท์ ต่อวินาที ปลั๊กไฟที่ใช้เป็นแบบขาเหลี่ยมสามขา

ภาษา
ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ                           


โปรแกรม Singapore English Camp >> คลิ๊กที่นี่ 

 

Page 8 of 8

VDO Welcome

Fanpage

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday141
mod_vvisit_counterThis week57
mod_vvisit_counterLast week868
mod_vvisit_counterThis month2405
mod_vvisit_counterLast month3430
mod_vvisit_counterAll days265028

Who's Online

We have 19 guests online

Exchange Rates

Add Me


Live & Learn International Co.Ltd
189/99 Golden Town 2 Village, Soi Onnut 65-14, Prawet, Bangkok 10250

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com